Trainingen & Seminars

De helden van nu vragen om andere vaardigheden van leerkrachten dan de helden van vroeger. De wereld verandert zo snel, dat het niet altijd duidelijk is welke competenties de kinderen in de toekomst nodig hebben. Steeds meer kinderen vallen buiten de boot in het huidige onderwijssysteem. Hoogtijd om de nieuwe wetenschappelijke inzichten te integreren in de dagelijkse praktijk en 't Heldenpad wil daarin een verbindende rol spelen. Schrijf u in voor een van mijn trainingen/ workshops en ontdek hoe u binnen het huidige systeem een verschil kunt maken.